Chanel van Eijck

Ik collecteer omdat

Mijn lieve zoon autisme heeft net als 
ruim 1% van de Nederlanders - ongeveer 200.000 mensen.
Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme, zoals ouders, broers, zussen, partners, leerkrachten en zorgverleners is vele malen groter. 

Een inclusieve samenleving kan de kwaliteit van leven van mensen met autisme ingrijpend verbeteren. Het AutismeFonds zet zich in voor een autismevriendelijke samenleving, waarin mensen met autisme volwaardig kunnen meedoen en worden geaccepteerd zoals ze zijn.

Daarom doe ik mee aan AutiCollect en ga ik geld inzamelen voor het AutismeFonds.

Alle donaties worden besteed aan activiteiten voor mensen met autisme en hun naasten, onderzoek en lotgenotencontact.

Alle beetjes helpen en daarom zijn we met iedere donatie superblij! 🎉

Liefs
Chanel en Jackson

19 Donateurs
€ 190 Opgehaald